مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal- اشتراک نشریه
اشتراک مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در حال حاضر مقالات به صورت Full Text از سایت مجله قابل دانلود بوده و مجله به طور رایگان جهت کلیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور ارسال میشود.

در صورت نیاز به نسخه Hard Copy ، با دفتر مجله تماس حاصل فرمائید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal:
http://measej.ir/find.php?item=1.70.27.fa
برگشت به اصل مطلب