مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  از نویسندگان محترم تقاضا می ‌شو د در تهیه مقالات خود که به زبان‌ فارسی تهیه می‌نمایند به نکات ذیل توجه فرمایند:

  الف) مقاله اولیه

  1- مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم در حین داوری مقاله شان توسط این نشریه، مقاله خود را برای مجله دیگری ارسال ننمایند.

2- مجله از بررسی مقالات دانشجویانی که به تنهائی (بدون همکاری با استاد خود) ارسال شود معذور است. لذا دانشجویان بایستی نامه ای با امضاء استاد محترم  مبنی بر اینکه « مقاله با اطلاع و همکاری استاد جهت مجله ارسال شده است»  به ایمیل مجله ارسال نمایند.

3- در  مقاله حتما  نام و آدرس ایمیل نویسندگان ذکر و نویسنده پاسخگو مشخص شود. 

4- در مقالاتی که دانشجویان با همکاری اساتید خود ارسال می نمایند اولویت نام نویسندگان مقاله بستگی به نظر ارسال کننده مقاله دارد ولی حتما استاد به عنوان نویسنده پاسخگو مشخص شود.

5- بر اساس مجوز رسمی نشریه این مجله از پذیرش و چاپ مقالات انگلسیی معذور است.

   ب) مقاله نهایی

  1- مقاله بایستی بین 10 تا 15 صفحه دوستونی بوده و شکل ها و جداول آن داخل متن آورده شود.

  2- مقاله بایستی روی کاغذ letter با حاشیه‌های بالا و پایین و چپ و راسـت 5/2 سـانتـی‌متـر و با قلـم B Nazanin-12 ، نرم‌افزار 2007Word تحت ویندوز Windows XP  و با فواصل بین خطوط به صورت Single)  تایپ شود.

  3- عنوان فارسی مقاله بایستی با قلم B Triffic-18- Bold باشد و از دو خط تجاوز نکرده و نام نویسندگان مقاله با قلم B Nazanin- 12- Bold و رتبه علمـی یا  آنـها با قلـم B Nazanin-10 به ترتـیب در زیـر عنـوان مقـاله آورده شـود ( بقیــه تیتـرها بایـستی با قلــم B Nazanin- 12- Bold باشد).

  4- عنـوان لاتین مقالـه بایستی بـا قلـم Times Roman-14-Bold باشد و از دو خـط تجـاوز نــکرده و نـام نویسندگان مقاله با قلم Times Roman-12-Bold و رتبه علمی آنها با قلم Times Roman -10 به ترتیب در زیر عنوان مقاله و آدرس اینترنتی در پاورقی آورده شود.

  5 - متن چکیده فارسی مقاله بایستی با قلم فارسی Nazanin-11-Bold B و متن چکیده لاتین با قلم Times Roman-10-Bold به صورت تک ستونی آورده شود.

  6- بایستی واژه‌های کلیدی فارسی با قلم Nazanin-11 B و واژه‌های کلیدی لاتین با قلم Times Roman-11 در زیر چکیده آورده ‌شود.

  7- شکل ها و نمودارهای مربوط به مقاله بایستی کیفیت مطلوب داشته باشد، اندازه قلم‌ها در شکل‌ها بایستی به گونه‌ای باشد که به خوبی خوانده شود و زیرنویس شکل‌ها و جداول بایستی با قلم B Nazanin-12 باشد.

  8- شماره ترتیب مراجع بایستی در متن مقاله داخل کروشه و شماره معادلات داخل پرانتز و به ترتیب ارجاع آورده شود.

  9- کلمات و یا عبارات لاتین(غیر از اختصارات)فقط می تواند در زیرنویس ظاهر شود.

10-با توجه به اینکه این نشریه در نظر دارد درجه ISI اخذ نماید از نویسندگان محترم تقاضا دارد کلیه مراجع فارسی را به لاتین ترجمه نموده و در انتهای مرجع اصطلاح ( in persian) ذکر شود.

11- فهرست مراجع لاتین بایستی با قلم Times New Roman-10 به صورت دو ستونی به صورت مثال ‌های زیر آورده شود:

  کتاب انگلیسی :

1.  Kern, D.Q. “Process Heat Transfer”, McGraw Hill, New York, 1965.

  مقاله انگلیسی :

  1. Smith, J. and Roblach, N. “Dynamics of Inert Gas Bubbles in Forced Convective Systems”, Int. J. Heat Transfer, Vol. 24, No. 5, pp. 1433-1441, 1994.

  2. Simith, J., Ahmadi, A.A., and Hosseini, M.A. “Dynamics of Inert Gas Bubbles in Forced Convective Systems”, Int. J. Heat Transfer, Vol. 24, No. 5, pp. 1433-1441, 1994 .

  توجه:

در صورتی که هنگام بارگذاری مقاله به دلیل حجم بالای فایل ارسالی با مشکل مواجه شدید صفحه اول مقاله را بارگذاری نموده و فایل کل مقاله را به ایمیل مجله ارسال نمائید. ضمنا در ایمیل خود به شماره مقاله و کد رهگیری اشاره بفرمائید.

برای جزئیات بیشتر با دفتر نشریه تماس حاصل نمائید. ضمناً، توصیه می­شود فرمت آخرین شماره نشریه به عنوان الگو درنظر گرفته شود.


راهنمای نگارش و تدوین نهایی مقاله  
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal:
http://measej.ir/find.php?item=1.48.19.fa
برگشت به اصل مطلب