مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  •    انتشار نتایج تحقیقات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان کلیه دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین­المللی در حوزه مکانیک هوافضا.
  •    افزایش اعتبار علمی و پژوهشی دانشگاه در حوزه مکانیک هوافضا.
  •    ارتباط علمی با سایر محققان در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در سطح ملی و بین­المللی.
  •    اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه مکانیک هوافضا.
  •    ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته­های محققین به خصوص در حوزه­ مکانیک هوافضا.
  •    شناخت و معرفی اندیشه­ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت­های علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در حوزه مکانیک هوافضا.
  •    تقویت انگیزه پژوهشگران فعال جهت حضور مؤثر درعرصه ها و مجامع علمی ملی و بین المللی درحوزه مکانیک هوافضا.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی مکانیک هوافضا Aerospace Mechanics Journal:
http://measej.ir/find.php?item=1.42.24.fa
برگشت به اصل مطلب